Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

 

Ανακοινώσεις Εξετάσεων ΤΕΦΑΑ

16-05-2015
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2015-16
16-05-2015
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2015-16
27-05-2014
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2014-15
27-05-2014
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2014-15
03-06-2013
Α' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ 2012-2013
03-06-2013
Β' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ 2012-2013 (Αγόρια)
03-06-2013
Β' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ 2012-2013 (Κορίτσια)
03-06-2013
Γ' Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ 2012-2013
03-06-2013
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ 2012-2013
22-5-2013
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2013-14
22-5-2013
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2013-14
16-5-2013
Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α 2013
7-6-2012
Εγκύκλιος για την εισαγωγή αθλητών με διάκριση (νίκη) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.
4-5-2012
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Ανακοινοποίηση στους αλφαβητικούς πίνακες και αλλαγή στις ημερομηνίες εξέτασης της κολύμβησης
4-5-2012
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης
Υγειονομικές εξετάσεις και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων μαθητών, για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2012-13