Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

 

Οι Σχολές των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι Σχολές των ΤΕΦΑΑ

Η Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

  • να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
  • να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
  • να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα και να
  • συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.


Οι σχολές των ΤΕΦΑΑ

Υπάρχουν πέντε (5) τμήματα ΤΕΦΑΑ τα οποία μπορείτε να δηλώσετε στο μηχανογραφικό σας δελτίο. Τα τμήματα αυτά δεν διαφοροποιούνται πάρα πολύ στο πρόγραμμα σπουδών τους. Υπάρχουν όμως μικρές διαφορές στις ειδικότητες που προσφέρει το κάθε τμήμα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το κουμπί "Περισσότερα" στο τμήμα που σας ενδιαφέρει παρακάτω.

Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΤΕΦΑΑ Αθήνας

Γεν. Σειρά

Επιστημονικό Πεδίο:
1ο, 2ο
Βάση Τμήματος:
16766
Κωδ. Μηχ/κού:
401

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Γεν. Σειρά

Επιστημονικό Πεδίο:
1ο, 2ο
Βάση Τμήματος:
16183
Κωδ. Μηχ/κού:
403

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας (Τρίκαλα)

Γεν. Σειρά

Επιστημονικό Πεδίο:
1ο, 2ο
Βάση Τμήματος:
14651
Κωδ. Μηχ/κού:
405

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

Γεν. Σειρά

Επιστημονικό Πεδίο:
1ο, 2ο
Βάση Τμήματος:
14090
Κωδ. Μηχ/κού:
402

ΤΕΦΑΑ Θράκης (Κομοτηνή)

Γεν. Σειρά

Επιστημονικό Πεδίο:
1ο, 2ο
Βάση Τμήματος:
13618
Κωδ. Μηχ/κού:
404